O nama

„SAS-SuperP OSIGURANJE“ a.d. je orijentisano na kupca i njegove mogućnosti. Trudom i radom želimo u što većoj mjeri udovoljiti konkretnim potrebama naših klijenata, upotrebom ekspertiza, stručnog znanja i savremenih standarda gdje god je to moguće. Sistematsko otvaranje novih poslovnih jedinica stvaranje paketa za nastupanje na novim tržištima. Uz što više saradnje, agilnosti, iskustva želimo graditi našu misiju i težiti ka ostvarenju naše vizije.

Naša misija je da odgovornim poslovanjem, usavršavanjem, trudom i radom, konstantno unapređujemo i proširujemo naše usluge i proizvode, da stvaramo nove vrijednosti koje zadovoljavaju potrebe svakodnevnice naših komitenata.

Naša vizija je da obezbijedimo maksimalnu uslugu i servis u pogledu osiguranja za naše osiguranike i postanemo najsigurnije i najpoželjnije društvo za osiguranje na tržištu. Kada želite super osiguranje, poželite „SAS-Super P OSIGURANJE“.

Osnovni podaci: 

Naziv Društva: „SAS-SuperP OSIGURANJE“ a.d.
Sjedište Društva: Trg D. Mihailovića 12, 76300 Bijeljina

 

Tel.:    + 387 (0)55 425 800
Fax:     + 387 (0)55 425 801

 

Web site: http://www.ssposiguranje.com
E-mail: office(at)ssposiguranje.com

 

Godina osnivanja: 2016. godina

Broj i datum Rješenja o upisu u registar Agencije za osiguranja RS:
4.05-501-1/16 od 09.06.2016. godine.

Broj i datum Rješenja o upisu u sudski registar RS:
059-0-Reg-16-000 405 od 16.06.2016. godine.

Broj i datum Rješenja o upisu u registar kod Komisije za hartije od vrijednosti RS:
01-12015/16 od 14.07.2016. godine.

 

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB):
4404049960008

Društvo je registrovano za sljedeće djelatnosti:
Šifra 60.12 Ostalo osiguranje
Šifra 60.21 Procjena rizika i šteta
Šifra 66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima