Štete

Kao pojedinac, skoro nikada nismo spremni za saobraćajnu nezgodu, a i zašto bi, zato smo mi tu za Vas, saobraćajne nezgode su naša obaveza. S obzirom da je to težak i stresan trenutak, u kome ne možete lako da se saberete i sjetite se svega, ovdje vam dajemo par korisnih savjeta kako uz nas najsigurnije, najlakše i najbrže da prodjete kroz proceduru i vratite se svojim svakodnevnim aktivnostima.

 • MANJA MATERIJALNA ŠTETA

Ukoliko dodje do saobraćajne nezgode gdje je prouzrokovana manja materijalna šteta (ovdje se misli na štete male vrijednosti tj. do 500 KM, oštećenja koja su lako utvrdiva, npr. ogrebotina, savijanje branika ili lima, pucanje stakla retrovizora, oštećenje nekog plastičnog dijela i tome slično) treba učiniti sljedeće:

 • Fotografisati nepomjerena vozila sa više strana (u pozicijama ostvarenog kontakta), a ako to nije moguće onda vozila u položaju u kom su se zaustavila,
 • Fotografisati tragove kočenja vozila,
 • Fotografisati dijelove vozila koji su odvojeni kontaktom od cjeline,
 • Ukloniti vozila na bezbijedno, kako bi se saobraćaj normalizovao i
 • Popuniti Evropski izvještaj o nezgodi.

Popunjen Evropski izvještaj o nezgodi predstvlja opis činjenočnog stanja (ekvivalient policijskom zapisniku o uviđaju) na osnovu kog će se obrađivati šteta, ali ne predstvalja saglasnost učesnika nezgode o krivici za saobraćajnu nezgodu niti priznanje iste. „SAS-SuperP OSIGURANJE“ preporučuje pozivanje policije koja je na Vaš poziv dužna uraditi uviđaj i sačiniti zapisnik o uviđaju. OBAVEZNO treba pozvati policiju u slučaju nesuglasica:

 • oko krivice za štetu,
 • o visini štete,
 • ako je vozilo neosigurano,
 • ako je vozilo inostranih registarskih oznaka,
 • ako je bilo koji učesnik pod uticajem alkohola ili opijata.

Policijski zapisnik o uviđaju  predstavlja službenu ispravu sačinjenu u skladu sa pravilima struke, te takođe preporučujemo da se uradi testiranje vozača na sadržaj alkohola u krvi. Ovaj način je najpotpuniji i najpouzdaniji.

 • VEĆA MATERIJALNA ŠTETA

Svaka nezgoda koja ne predstavlja saobraćajnu nezgodu sa manjom materijalnom štetom mora biti obrađena od strane policije. Tu spadaju: saobraćajne nezgode sa štetom veće vrijednsoti, saobraćajne nezgode sa lakšom ili težom tjelesnom povredom, saobraćajne nezgode sa smrtnom posljedicom. Ma ko pokušavao da Vas nagovori na drugačije, INSISTIRAJTE na policijskom uviđaju. Obavijestite policiju, ne udaljavajte se sa lica mjesta i preduzmite sve moguće mjere za obezbijeđenje mjesta saobraćajne nezogde kako bi se opasnost svela na minimum

(4 pokazivača smjera kretanja, reflektujući prsluk, trokut, lampa, itd.).

 1. PRIJAVA ŠTETE

Štetu možete prijaviti na više načina:

 • lično u Vama najbližoj poslovnoj jedinici „SAS-SuperP OSIGURANJE“,
 • putem pošte
 • faxom
 • elektronskom poštom

Pri prijavljivanju štete treba da dostavite sljedeću dokumentaciju:

 • obrazac za prijavu štete
 • kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila
 • kopija polise osiguranja
 • kopija vozačke dozvole
 • kopiju lične karte
 • Čitko popunjen obrazac Evropski izvještaj o nezgodi (ako je sačinjen)
 • kopija Policijskog zapisnika o uviđaju (ako je sačinjen)
 • kopiju Zapisnika o alkotestiranju (ako je urađeno)
 • kopiju medicinske dokumentacije (u slučaju nematerijalne štete)
 • dokaz o vlasništvu (u slučaju oštećenja imovine – ZK izvadak)
 • instrukcije za plaćanje

Obrasci: